Doprava a platba !

Obchodní podmínky

 

Základní ustanovení
  1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)
 
Obchodní firma : Royce Invest s.r.o.
se sídlem: Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1
IČO: 05938198
DIČ: CZ05938198
zapsané u Městského soudu v Praze,  pod spisovou značkou C 273374.
 
Kontaktní údaje:
email: info@2mac.cz
telefon: +420 777 021 770
www.2mac.cz
kontaktní adresa: K Vydralinám 114, 725 25 Ostrava-Polanka nad Odrou
(dále jen "prodávající")
 
1.1. Podmínky, které stanovuje společnost Royce invest s.r.o prostřednictvím svých Všeobecných obchodních podmínek (VOP), určují obsah smlouvy uzavřené při nákupu na webové stránce www.2mac.cz. Tyto podmínky definují práva a povinnosti jak společnosti, tak zákazníka. Před dokončením nákupu je důležité se seznámit s těmito podmínkami, abyste byli informováni o tom, jaké podmínky se na tuto smlouvu vztahují.
1.2. Další informace o společnosti Royce Invest s.r.o. jsou k nalezení v sekci O nás.
1.3. Po dokončení objednávky souhlasíte s platností Všeobecných obchodních podmínek (VOP), které obsahují Reklamační řád, Podmínky ochrany osobních údajů, Způsoby dopravy a další důležité dokumenty. Je důležité, abyste si tyto dokumenty před dokončením objednávky seznámili. Potvrzením objednávky se stanou závaznými pro prodávajícího i kupujícího.
 
  1. Jak nakupovat na 2Mac
2.1. Nákup na www.2mac.cz
2.2. Když kliknete na tlačítko určené k dokončení objednávky, vaše objednávka je vytvořena. Před tímto okamžikem máte možnost libovolně upravovat obsah košíku, včetně způsobu dopravy a platby. To znamená, že můžete přidávat, odebírat nebo změnit položky ve svém košíku a vybrat preferované možnosti doručení a platby, než objednávku definitivně potvrdíte.
2.3. Smlouva bude platná až poté, co potvrdíte objednávku, kterou jste nám poslali. Potvrzení objednávky vám bude zasláno na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli. Před odesláním vám doporučujeme zkontrolovat správnost zadaných údajů. K potvrzení objednávky jsou také přiloženy Všeobecné obchodní podmínky (VOP) a Reklamační řád.
2.4 Pokud budete chtít později změnit objednávku, je to možné pouze po vzájemné dohodě nebo za podmínek stanovených zákony a Všeobecnými obchodními podmínkami.
2.5 Objednávky přes e-shop www.2mac.cz lze vytvářet nepřetržitě, 24 hodin denně.
2.6 I když se snažíme minimalizovat výpadky e-shopu, výjimečným situacím se úplně vyhnout nelze. Proto nejsme zodpovědní za nedodržení provozní doby e-shopu v případě výpadku informačního systému nebo zásahu vyšší moci, například v případě výpadku elektřiny.
2.7. Zboží máte možnost objednat také prostřednictvím pracovníka 2mac.cz na libovolném výdejním místě, přes telefon nebo e-mail.
2.8. Pokud se rozhodnete objednat e-mailem, smlouva je považována za uzavřenou poté, co obdržíte potvrzení objednávky na svůj e-mail. Při objednávce telefonicky či přímo u našeho prodejce je smlouva uzavřena po Vašem potvrzení objednávky.
2.9. Výdejní místa jsou otevřeny ve své provozní době, kterou naleznete na našich webových stránkách.
2.10. Royce Invest s.r.o. si vyhrazuje vlastnické právo k věci do doby, než bude zaplacena celá kupní cena z Vaší strany.
 
3.Doruční zboží
3.1 Podmínky dopravy a ceny jsou uvedeny na stránkách
3.2. Poté, co se dohodnete se společností Royce Invest s.r.o. (2mac.cz) a uzavřete smlouvu, budou vám vybrané zboží doručeno způsobem, který jste si vybrali. Je důležité umožnit doručení a převzít zboží, když vám bude předáno. Společnost Royce Invest s.r.o. vám také dodá další dokumenty související s objednávkou. Pokud jste zvolili doručení na adresu nebo výdejní místo partnera, zboží bude předáno dopravci, který zajistí doručení podle vašeho výběru a ve stanoveném čase. Royce Invest s.r.o. nese odpovědnost za věc a škodu na zboží až do okamžiku, kdy je vám zboží předáno nebo pokud ho odmítnete převzít.
3.3. Informace o doručení: Royce Invest s.r.o. (2mac.cz) vás bude informovat o předpokládaném čase doručení a dalších podrobnostech prostřednictvím e-mailu či SMS, kterou jste uvedli. Předpokládaný čas doručení se může změnit z důvodu logistických možností dopravce, a pokud k takové změně dojde, budete o tom okamžitě informováni. V případě vyšší moci nebo výpadku informačního systému Royce Invest s.r.o. nenese odpovědnost za případné zpoždění doručení zboží.
3.4. Kontrola zboží při přebírání: Při přebírání zboží je důležité provést kontrolu. Měli byste zkontrolovat, zda vám byl doručen správný počet kusů zboží, které jste si objednali. Dále byste měli zkontrolovat balík, zda není nějak poškozený, promáčklý nebo jinak deformovaný. Pokud zjistíte poškození balíku, máte právo odmítnout převzetí zboží nebo převzít zboží a společně s přepravcem zaznamenat stav balíku a poškození do předávacího protokolu. Poté byste měli kontaktovat společnost 2Mac.cz prostřednictvím e-mailu na adrese info@2mac.cz .
 
  1. Reklamace a vady zboží
4.1. Reklamační řád je součástí VOP a upravuje všechny podmínky a postupy, které platí při reklamaci zboží.
4.2. Pokud prodáte, darujete nebo jinak převedete vlastnictví zakoupeného zboží, je nezbytné nás a nového vlastníka informovat o této změně. Pokud tuto povinnost nesplníte, budeme nadále komunikovat s vámi, původním kupujícím, jako s vlastníkem zboží. To znamená, že například při reklamaci budeme jednat s vámi a případné vrácení peněz provedeme přímo vám.
4.3 Reklamace včetně odstranění vady a informování kupujícího o vyřízení reklamace musí být provedena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu. V případě uplatnění reklamace kupujícím, který nevystupuje jako spotřebitel, se prodávající zavazuje vyřídit reklamaci do 90 dnů ode dne převzetí zboží. Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena, po této době je prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. O tomto postupu musí prodávající kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.
 
  1. Odstoupení od kupní smlouvy
5.1. Pokud se rozhodnete odstoupit od kupní smlouvy, je důležité respektovat předem stanovené podmínky a uplatňovat svá spotřebitelská práva. Při odstoupení od smlouvy je vhodné mít na paměti, že pokud máte na daném zařízení uložená osobní data, je doporučeno si je zálohovat a poté smazat, pokud to povoluje možnosti přístroje.
 
5.2. Jestliže jste spotřebitel a zboží jste zakoupili vzdáleným způsobem, například prostřednictvím internetového obchodu, máte právo vrátit ho do 14 dnů od nákupu. Při vrácení zboží je nezbytné udržet ho v nepoškozeném stavu a bez známek používání. Měli byste si zboží vyzkoušet a prohlédnout stejným způsobem, jako byste tak učinili v běžném kamenném obchodě. V případě, že zboží vykazuje známky opotřebení nebo užívání, může být kupní cena snížena o částku odpovídající snížené hodnotě zboží v důsledku takového zacházení. Vrácení zboží s ohledem a důrazem na hygienu. Zboží vyzkoušené či zboží rozbalené a nevyzkoušené bude automaticky testováno, čištěno a dezinfikováno. Položka bude testována, ale je nutné počítat s náklady na dezinfekci zboží v servisním centru. Vrátíte-li výrobek, který vyžaduje dezinfekci a obnovu hygienické bezpečnosti, částka za tento proces bude stanovena individuálně.V případě, že došlo k částečnému zužitkování nebo opotřebení zboží, ať už není kompletní nebo bylo poškozeno, bude zapotřebí doplatit za chybějící hodnotu. Konkrétní částku za tuto úpravu fakturujeme následně.
 
5.3. Je nutné si uvědomit, že existují výjimky, kdy nelze odstoupit od smlouvy. Například hygienické zboží, které bylo vyjmuto z neporušeného obalu, nebo zboží, které bylo upraveno na základě vašeho specifického požadavku. Další situace, ve kterých nelze uplatnit právo na odstoupení od smlouvy, jsou blíže specifikovány níže.
 
5.4. Pokud jste spotřebitel, což znamená, že jste zboží nebo službu nekoupili jako součást své podnikatelské činnosti a neuvedli jste IČO, máte právo odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení peněz do čtrnácti dnů.
V případě koupě jednoho konkrétního zboží začíná lhůta čtrnácti dnů běžet ode dne, kdy jste zboží převzali.
Pokud jde o smlouvu, která zahrnuje různé druhy zboží nebo dodání více částí, lhůta čtrnácti dnů začíná běžet ode dne, kdy jste přijali poslední dodávku zboží.
 
5.5. Odstoupit od kupní smlouvy lze prostřednictvím našeho formuláře Retino. Jakmile se rozhodnete odstoupit od smlouvy, musíte nám vrátit zboží co nejdříve a nejpozději do 14 dnů od samotného odstoupení. Náklady spojené s vrácením zboží neseme my, a ty vám nebudou uhrazeny. Zboží by mělo být v původním stavu, nepoužité a čisté, včetně veškerého příslušenství, které jste k němu obdrželi. Pokud je to možné, vracejte zboží v jeho originálním obalu.
 
5.6. V případě, že zboží je snadno se kazící nebo má krátkou trvanlivost, nebo pokud bylo po dodání nerozlučně smíseno s jiným zbožím.
 
5.7. Pokud požadujete opravu nebo údržbu na místě, které jste určili. To se týká především oprav domácích spotřebičů a podobných případů.
 
5.8. Jestliže jste porušili zapečetěný obal zvukového nebo obrazového záznamu nebo počítačového programu, který vám byl dodán.
 
5.9. Při dodání novin, periodik nebo časopisů, s výjimkou předplatného.
 
5.10. Nelze odstoupit od smlouvy týkající se samotné přepravy zboží, protože je organizována na určité období.
 
5.11. Při dodání digitálního obsahu za poplatek. Při objednání si musíte uvědomit, že vzhledem k povaze tohoto obsahu není možné odstoupit od smlouvy, pokud začnete produkt používat během prvních 14 dnů od zakoupení. Tento případ se typicky týká softwarových licencí (např. Windows) nebo e-booků.
 
5.12. V případě, že vrátíte zboží, které je poškozené, poškrábané nebo jinak opotřebené, může prodejce snížit vrácenou kupní cenu o částku, která odpovídá míře tohoto opotřebení. To znamená, že pokud zboží vykazuje známky poškození, jako jsou poškrábání na telefonu, promáčklý displej monitoru nebo zanesený reproduktor nečistotami, prodejce provede ocenění škody a sníží vrácenou kupní cenu o příslušnou částku.
 
5.13. Peníze vám budou vráceny do 30 dnů od okamžiku, kdy jste se rozhodli odstoupit od smlouvy. Vrácení peněz proběhne přesně tak, jak jste provedli původní platbu. Nicméně, abychom mohli peníze vrátit, budete muset nejprve vrátit zboží nebo nám prokázat, že jste ho odeslali na naši adresu uvedenou v Retinu.
 
5.14. Pokud jste při nákupu na www.2mac.cz obdrželi dárky a rozhodnete se ve lhůtě 14 dnů odstoupit od smlouvy, musíte vrátit jak zboží, tak i poskytnuté dárky.
 
5.15. V případě odstoupení od smlouvy o poskytování služeb, pokud již byla služba zahájena, budete stále povinni zaplatit poměrnou část ceny. Právní předpisy rozlišují mezi právy podnikatelů a spotřebitelů při nákupu zboží na dálku. Zatímco spotřebitelé mají zákonem zaručenou možnost vrátit zakoupené zboží do 14 dnů od jeho doručení, podnikatelé toto právo nemají.
 
5.16. V případě, že dojde k chybnému cenovému nacenění konkrétního zboží,  společnosti má společnost Royce Invest s.r.o. právo odstoupit od  kupní smlouvy. V takové situaci 2Mac.cz provede storno objednávky nebo nabídne kupci správnou cenu.
 
  1. Mimosoudní řešení sporů
6.1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 
6.2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 
6.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 
  1. Závěrečná ustanovení
7.1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 
7.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 
7.3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
 
7.4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho
určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící
internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 
7.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 
7.6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 
7.7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 
7.8. Reklamace či vratky zboží se musí registrovat na https://www.2mac.cz/reklamace/. Reklamace a vratky nezaregistrované v tomto skrze formulář budou automaticky zamítnuty. 
 
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 03.04.2019

 

×